Osoba pracująca na tym stanowisku zajmuje się pomaganiem w rozwiązywaniu problemów związanych z konkretną dziedziną, czy to z zakresu informatyki, rozliczeń czy innych. Jest to praca biurowa, jednak wiąże się z ciągłym kontaktem z ludźmi. W związku z tym osoba zatrudniona powinna być cierpliwa, miła, uprzejma, pomocna, powinna wykazywać się łatwością nawiązywania kontaktów. W takiej pracy mogą zdarzyć się sytuacje stresowe, może dojść do rozmów z niezadowolonym klientem, dlatego ważne jest, aby być odpornym na stres, opanowanym.