Przede wszystkim należy mówić powoli i wyraźnie. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, aby recytować powoli, jak wiersz, ale żeby mowa była zrozumiała do odbiorcy. Jeśli więc ktoś ma tendencje do szybkiego mówienia, musi nad tym trochę popracować. Druga kwestia związana jest z mówieniem rzeczy istotnych, czyli odpowiadaniem na temat. Nikt nie lubi słuchać bajek, odpowiedzi, w których omija się temat i nie mówi wprost – nie jest to dobrze odbierane. Dlatego trzeba mówić konkretnie na temat, najlepiej patrząc w oczy. Błądzenie wzrokiem po ścianach, spuszczanie wzroku również nie jest odbierane zbyt dobrze.