CV musi być przede wszystkim czytelne. Warto w nim zamieszczać tylko najważniejsze informacje dotyczące naszego wykształcenia, praktyk oraz doświadczenia na danym stanowisku pracy. Niegdyś CV wysyłało się ze zdjęciem. Obecnie nadal się to praktykuje, jednak nie jest to już koniecznością. Najważniejsze są praktyczne umiejętności i na to pracodawca zwraca największą uwagę. Na samej górze CV powinny znaleźć się nasze dane wraz z danymi kontaktowymi. Poniżej przechodzi się do wykształcenia – tu można wypisać ukończone studia. Następnie przechodzi się do doświadczenia zawodowego. Warto wypunktować wszystkie umiejętności.