Od jakiegoś czasu w dużych firmach, korporacjach wdraża się HR Business Partnering. Co to jest? Można w skrócie określić to jako wewnętrzny HR firmy. Na stanowisku HR Business Partnering obsadza się specjalistę, osobę doświadczoną, charyzmatyczną, która będzie potrafiła odpowiednio zarządzać pracownikami firmy, motywować ich do działania.

Osoba ta jest bardzo dobrze zorientowana w tym, co wewnątrz firmy się dzieje, jakie panują normy, zasady współpracy. Jej zadaniem jest sprawne, poprawne, dające pozytywne efekty zarządzanie personelem. Specjalista taki nie tylko wspiera i motywuje pracowników, ale poprzez dogłębną obserwację proponuje zmiany, które mają wesprzeć działania firmy, prowadzące ostatecznie do realizacji założonych celów.

HR Business Partnering wdraża się głównie w firmach międzynarodowych, dlatego też osoba zajmująca to stanowisko powinna znać języki obce, aby zarządzanie oraz dotarcie do pracowników było jak najbardziej efektywne.